RADY AKO SA ROZHODNÚŤ

Odbor kachliarstva ponúka viacero systémov klasického vykurovania, záleží čo od daného systému očakávame a pre aký sa chcete rozhodnúť. Sú systémy s rýchlym tepelným nábehom a následne po dohorení ohniska so žiadnou akumulačnou schopnosťou. Iné systémy nahrievame 4-5 hodín a následne nám akumulujú teplo 8-24 hodín. Sú systémy ktoré slúžia iba pre relaxačnú atmosféru, voči spotrebe dreva –neekonomické,  a zase opačne, systémy nanajvýš ekonomické voči spotrebe dreva, ktoré taktiež ponúkajú relaxačnú pohodu z pohľadu do ohňa. Systémy s teplovzdušnými rozvodmi do iných miestností a tie ,ktoré dávajú dlhodobé sálavé teplo bez vírenia prachu. Ako sa hovorí: Každá minca má dve strany. Týmto vás oboznámime s výhodami a nevýhodami všetkých známych vykurovacích systémov.

1.Klasický otvorený krb zo šamotu bez presklených dvierok:
Slúži pre relaxačnú pohodu- priamy kontakt s ohňom, tepelný výkon približne 30-40%, neúsporný voči množstvu dreva, opatrnosť voči požiaru.
Vhodný pre záhradné riešenia.


2.Krb s krbovou vložkou s teplovzdušnými rozvodmi:
Tepelná účinnosť rýchla, kontakt s ohňom príjemný, úsporný systém, po dohorení ohňa neúčinný -pozor spôsobuje vírenie a prašnosť v ovzduší. Taktiež cez teplovzdušné kanály sa prenášajú zvukové mosty. Nemá akumulačnú schopnosť.


3.Krb s krbovou vložkou a akumulačnou obstavbou doplnenou teplovzdušným systémom:
Zariadenie ktoré je podobné č.2 len s predĺženou akumulačnou schopnosťou.


4.Teplovzdušné krby s krbovou vložkou so zabudovaným vodným ohrevom prepojeným na centrálnu kotolňu- ako dotujúci systém:
Sú bežne zaužívané, účinné, len prestanú fungovať po vyhasnutí ohňa.


5.Prenosné piecky s ľahkou šamotovou výmurovkou:
Takmer okamžitý tepelný výkon- inštalácia krátkodobá. akumulačná schopnosť- krátkodobá.


6.Skladačky teplovzdušných krbov z obchodných sietí:
Výkonné, lacné, dizajn komerčný, akumulačná schopnosť- žiadna. Poslúžia na relaxačné účely, rýchla inštalácia.


7.Sporáky určené na tepelnú úpravu jedál:
Akumulačná schopnosť malá, teplovzdušné rozvody nie sú zvyklosťou. Vodný vykurovací systém výrazne znižuje výkon pri varení.


8.Ľahké pece so sálavým teplom:
Sú určené pre rýchly výkon, čo jest 1 hod. a krátkodobú akumulačnú schopnosť, čo jest 8 hodín.


9.Hypokaustové akumulačné pece:
Sú určené pre neustále vyhrievanie s akumulačnou schopnosťou, len ich povrchová teplota je pomerne nízka,sú málo pružné pri zvyšovaní teploty pri tepelných výkyvoch počasia.